Ontstaan van de STANDA

Ontstaan vanuit de praktijk

Het idee achter de innovatieve stahulp STANDA komt van drs. Marieke van Gehlen – de Boer. Als bewegingswetenschapper en fysiotherapeut kwam zij de afgelopen jaren regelmatig (oudere) mensen tegen die behoorlijk werden beperkt in hun zelfstandigheid. Midden 2014 trof zij wederom een cliënt, alleenstaande oudere, die niet lang kon staan. Dit probleem lijkt voor buitenstaanders niet zo groot, maar het beperkte deze cliënt om in de keuken te koken, af te wassen en zelfs koffie te zetten. De gevolgen hiervan? Die zijn verstrekkend. Er kan extra hulp in huis nodig zijn, de persoon wordt minder actief en hoeft bijvoorbeeld geen boodschappen meer te halen. Niet alleen zorgt dit lichamelijk voor een neerwaartse spiraal, ook de sociale contacten en kwaliteit van leven lijden hieronder.

Hier moest toch iets aan te doen zijn? Wat is er nodig om deze cliënten te helpen dit stukje zelfstandigheid te behouden? Het idee voor de STANDA als unieke stahulp was geboren. Met als motto: blijf zelfstandig, blijf gezond.

Wat moest STANDA uniek maken als stahulp?                            

Juist door in de dagelijkse praktijk met mensen te werken, die niet lang kunnen staan, werd het idee snel concreter. Er zijn immers meerdere officiële en niet-officiële stahulpen en krukken om deze doelgroep te helpen. Iedere fysiotherapeut of ergotherapeut kent deze (nood)oplossingen. Helaas blijken deze vaak om allerlei redenen niet volledig geschikt te zijn. Ze zijn bijvoorbeeld te groot, te duur, zorgen dat de gebruiker in een verkeerde houding werkt of zijn niet veilig en instabiel (denk aan een strijkkruk of rollator). De kwetsbare doelgroep (mensen die vaak onstabiel staan en minder handig bewegen) vraagt om specifieke eigenschappen van een stahulp. Hier wilden wij op inspelen.

De STANDA moest daarom voldoen aan de volgende eigenschappen:

  • Specifiek ontworpen voor mensen die niet lang kunnen staan.
  • Degelijk en sterk ontwerp, zodat het lang gebruikt kan worden.
  • Zo veilig mogelijk, geen wielen en geen elektronica.
  • Ontzettend stabiele constructie.
  • Zo licht mogelijk en goed te verplaatsen.
  • Onderscheidend uiterlijk, design dat geen ‘hulpmiddel’ uitstraalt.
  • Men hoeft er niet leerbaar voor te zijn en niet veel voor te kunnen.
  • Betaalbaar voor een grote doelgroep.

Het beste uit meerdere werelden

Het idee stond, nu was het de kunst om daadwerkelijk tot een goed en uniek product te komen. Hiertoe vroeg bewegingswetenschapper drs. Marieke Van Gehlen de ervaren ontwerper ir. Kees Douma om hulp.
Uitgaand van de geconstateerde behoefte, hebben zij eerst de eisen geformuleerd waar een goede stahulp aan moet voldoen. Sommige eisen lijken tegenstrijdig. Zo moet de stahulp geschikt zijn voor mensen van 150 kg, maar een eigen gewicht krijgen van minder dan 5 kg, terwijl de eis van een aantrekkelijk design een goed functioneren niet in de weg mag staan.
Na het zoeken van alternatieve oplossingen en een uitwerking van het beste concept, gaven simulaties met computermodellen voldoende vertrouwen om onderdelen te laten maken en een prototype samen te stellen. Het prototype is uitgebreid getest binnen de doelgroep en professionals gaven feedback. Na twee jaar zorgvuldig werken, werd het ontwerp definitief, de constructie staat als een huis en de STANDA is nu voor iedereen verkrijgbaar.

Ook zelfstandig blijven door onze stahulp?

Bestel dan nu de STANDA en probeer hem thuis uit. Een eenvoudig hulpmiddel kan een groot verschil maken.

> BESTEL STANDA